Praca trwa!

W momencie jesteśmy na etapie opracowania mechanizmu machine learningu, udało się już wiele zrobić, powstał mechanizm do wykrywania pszczół, dzięki ciężkiej pracy, oraz zebranym materiałom wideo, jesteśmy już w stanie zliczać pszczoły na wylotku, dodatkowo dotarło do nas wyposażenie warsztatowe, w tym myjka do odkażania elementów smart pasieki oraz do obsługi pszczół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *