Pierwsze testy, pierwsze sukcesy

Od kilku tygodni trwają intensywne testy, testowane są rózne umieszczenia kamer (w ulach, oraz poza ulami), dodatkowo p[orównujemy to z różnymi wagami wytrenowanymi w technologii YoLo v8 (różne datasety, różne wioelkości trenowania), Jak widać na przedtsawionych screenshotach, przynosi to efekty!

Mechanizm zliczania pszczół

Praca trwa!

W momencie jesteśmy na etapie opracowania mechanizmu machine learningu, udało się już wiele zrobić, powstał mechanizm do wykrywania pszczół, dzięki ciężkiej pracy, oraz zebranym materiałom wideo, jesteśmy już w stanie zliczać pszczoły na wylotku, dodatkowo dotarło do nas wyposażenie warsztatowe, w tym myjka do odkażania elementów smart pasieki oraz do obsługi pszczół.

Udało się!

Po wielu miesiącach oraz napotkanych problemach udało się ukończyć część budowlaną prototypowej smart pasieki, dzięki temu dysponujemy miejscem w którym możemy prowadzić badania nad tworzeniem mechanizmu machine learningu, prototypowania urządzeń, oraz magazynowania uli oraz ramek

Ruszamy pełną parą!

Dzisiaj rozpoczęły się intensywne prace związane z realizacją jednego z największych obszarów projektu – częścią budowlaną. Obecnie prowadzone są prace ziemne, które przygotują teren pod fundamenty na których powstanie budynek do prowadzenia badań.