Praca trwa!

W momencie jesteśmy na etapie opracowania mechanizmu machine learningu, udało się już wiele zrobić, powstał mechanizm do wykrywania pszczół, dzięki ciężkiej pracy, oraz zebranym materiałom wideo, jesteśmy już w stanie zliczać pszczoły na wylotku, dodatkowo dotarło do nas wyposażenie warsztatowe, w tym myjka do odkażania elementów smart pasieki oraz do obsługi pszczół.

Udało się!

Po wielu miesiącach oraz napotkanych problemach udało się ukończyć część budowlaną prototypowej smart pasieki, dzięki temu dysponujemy miejscem w którym możemy prowadzić badania nad tworzeniem mechanizmu machine learningu, prototypowania urządzeń, oraz magazynowania uli oraz ramek