Udało się!

Po wielu miesiącach oraz napotkanych problemach udało się ukończyć część budowlaną prototypowej smart pasieki, dzięki temu dysponujemy miejscem w którym możemy prowadzić badania nad tworzeniem mechanizmu machine learningu, prototypowania urządzeń, oraz magazynowania uli oraz ramek

Ruszamy pełną parą!

Dzisiaj rozpoczęły się intensywne prace związane z realizacją jednego z największych obszarów projektu – częścią budowlaną. Obecnie prowadzone są prace ziemne, które przygotują teren pod fundamenty na których powstanie budynek do prowadzenia badań.

Praca trwa!

W momencie jesteśmy na etapie opracowania mechanizmu machine learningu, udało się już wiele zrobić, powstał mechanizm do wykrywania pszczół, dzięki ciężkiej pracy, oraz zebranym materiałom wideo, jesteśmy już w stanie zliczać pszczoły na wylotku, dodatkowo dotarło do nas wyposażenie warsztatowe, w tym myjka do odkażania elementów smart pasieki oraz do obsługi pszczół.